Europska komisija istaknula je Republiku Hrvatsku kao primjer zemlje u kojoj se usprkos krizi izazvanoj koronavirusom uspješno omogućio kontinuitet obrazovanja u obliku nastave na daljinu. Naglasili su kako je CARNET-ov projekt e-Škole svakako pridonio lakšem i uspješnom prelasku s tradicionalnog načina poučavanja na online nastavu.

„Osiguravajući školama i nastavnicima potrebnu opremu i obrazovne alate, e-Škole projekt doprinio je profesionalnom razvoju nastavnika, poboljšanju kvalitete obrazovanja i povećanju konkurentnosti učenika na tržištu rada“, navode iz Europske komisije.

To je potvrdila i Ivana Mažar Marušić , nastavnica Osnovne škole Dragutina Tadijanovića u Vukovaru – jedne od 151 škole koja je sudjelovala u pilot projektu e-Škole.

„Olakšavajuća okolnost tijekom organizacije i planiranja nastave na daljinu svakako je bila informatička oprema koju smo dobili ulaskom u pilot projekt e-Škole. Napravili smo preraspodjelu kako bi svaki učenik imao uvjete za rad na daljinu te smo učenicima u potrebi podijelili tablete. Naravno, omogućili smo i svakom nastavniku jednake uvjete za rad od kuće pa je tako svaki nastavnik dobio prijenosno računalo te po potrebi i tablet koji je također dio opreme dobivene kroz projekt. Prvi i najvažniji korak odrađen je u samo dva dana, tako da je sve bilo spremno za prvi radni dan na daljinu. Obzirom da je većina nastavnika prošla edukacije u samom projektu, prilagodba na ovakav način rada trajala je kratko, a za učenike naravno još kraće. Učenici viših razreda redovito su koristili opremu u učionicama već nekoliko godina pa za njih navedeno nije predstavljao nikakav problem. Mlađi učenici brzo su, uz pomoć učitelja, savladali početne prepreke. Prijenosna računala i tableti dobiveni kroz pilot projekt e-Škole pokazali su se ključnima za kvalitetno provođenje nastave na daljinu. Uz pomoć CARNET-a, opreme i organiziranih edukacija dosegnuli smo novi nivo obrazovanja i zauvijek promijenili pojam nastave.“, rekla je Ivana Mažar Marušić.

Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Europske komisije.