Razvoj digitalne zrelosti u Hrvatskoj

Kako bi se pratio razvoj digitalne zrelosti u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, u sklopu pilot projekta e-Škole (2015. – 2018.) Fakultet organizacije i informatike i CARNET razvili su Okvir digitalne zrelosti i prateći upitnik te metodologiju procjene digitalne zrelosti. 

U II. fazi projekta e-Škole (2018. – 2023.) napravljena je značajnija revizija Okvira, pratećeg upitnika te metodologije na kojima se oni temelje. Osim glavnog upitnika kojeg ispunjava ravnatelj sa svojim stručnim timom, pristup je proširen povezanim nastavničkim upitnicima. 

Vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti 2020.

Zanimljiv prilog o rezultatima vanjskog vrednovanja u 2020. godini koji je obilježila pandemija COVID-19 možete pročitati ovdje.

Vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti 2023.

Pred kraj projekta na istom slučajnom uzorku od 250 škola ponovno je obavljeno Vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti.

Općenito o digitalnoj zrelosti

Digitalna zrelost škola odnosi se na sposobnost škola da uspješno integriraju tehnologiju u svoju nastavu, poslovanje i upravljanje. To uključuje korištenje računalne opreme, programske podrške i drugih tehnoloških usluga i alata kako bi se omogućio učinkovitiji rad i bolje obrazovanje učenika.

Važnost digitalne zrelosti škola postaje sve veća u današnjem svijetu koji se brzo mijenja i sve više se oslanja na tehnologiju. Učenici trebaju biti opremljeni digitalnim vještinama koje će im omogućiti da se uspješno nose sa zahtjevima suvremenog društva i tržišta rada. Škole koje su digitalno zrele mogu ponuditi takve vještine svojim učenicima i pomoći im da se bolje pripreme za budućnost.

Osim toga, digitalna zrelost škola može pomoći u stvaranju učinkovitijih i produktivnijih procesa u školama. Korištenje tehnologije može poboljšati način na koji škole obavljaju administrativne zadatke, komuniciraju s roditeljima i učenicima, provode nastavne aktivnosti i njeguju digitalnu kulturu. To može dovesti do boljeg upravljanja školom, poboljšanja kvalitete obrazovanja i boljeg iskustva za sve dionike.

Digitalna zrelost škola može pomoći u stvaranju inkluzivnijeg okruženja za učenje. Tehnologija može pomoći u uklanjanju prepreka za učenje i pomoći učenicima s različitim sposobnostima i potrebama da se uključe u nastavni proces na jednak način. To može pomoći u stvaranju jednakih mogućnosti za sve učenike i poboljšati njihovo iskustvo obrazovanja.

Europska komisija je prepoznala važnost ovog koncepta i svojim politikama i inicijativama sustavno potiče razvoj digitalne zrelosti škola. Kroz aktivnosti u programu e-Škole sustavno se razvija digitalna zrelost škola i prati se njihov napredak.

Digitalno zrele škole su one u kojima je postignut visoki stupanj integracije digitalne tehnologije u život i rad škole. U digitalno zrelim školama usustavljen je pristup korištenju digitalne tehnologije u planiranju i upravljanju školom, kao i u nastavnim i poslovnim procesima. Takva škola djeluje podržavajuće te su u njoj adekvatno opremljene učionice i kabineti, a digitalna tehnologija je dostupna djelatnicima i učenicima.

Digitalno zrele škole sustavno pristupaju razvoju digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika a odgojno-obrazovni djelatnici koriste digitalnu tehnologiju za unaprjeđenje načina poučavanja kojima se nastava usmjerava na učenika, razvijanje digitalnih obrazovnih sadržaja i vrednovanje postignuća učenika, u skladu s ishodima učenja i odgojno-obrazovnim ciljevima.

Razvijena je suradnja između djelatnika i učenika te suradnja škole i drugih dionika korištenjem online komunikacijskih alata i e-usluga, što uključuje sudjelovanje škole u projektima vezanim uz primjenu digitalne tehnologije.

This site is registered on wpml.org as a development site.