POZIV ZA ISKAZ INTERESA – ROC

Rok za iskaz interesa je istekao!

 

HRVATSKA AKADEMSKA I ISTRAŽIVAČKA MREŽA – CARNET

objavljuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za uspostavu Regionalnih obrazovnih centara (ROC)  u sklopu II. faze programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”

 

1. Predmet i cilj poziva

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET objavljuje poziv za uspostavu Regionalnih obrazovnih centara (dalje u tekstu: ROC) u sklopu provedbe II. faze programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” (dalje u tekstu: II. faza programa) financiranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Predmet ovog poziva je uspostava ROC-ova kao dodatne napredno opremljene učionice u školi, gdje će se obavljati aktivnosti tijekom provedbe II. faze programa do kraja 2022. godine.

Cilj poziva je odabrati lokacije 10 ROC-ova, koji će se opremiti u okviru projekta za potrebe održavanja edukacija i skupova od strane CARNET-a te agencija/organizacija nadležnih za poticanje razvoja i podrške odgojno-obrazovnom sustavu u RH.

Cilj uspostave i opis regionalnih obrazovnih centara

Cilj uspostave i opremanja 10 ROC-ova je provedba sustavne edukacije i ostalih aktivnosti koje doprinose jačanju digitalne kompetencije odgojno-obrazovnih djelatnika. ROC je učionica u okviru odabrane škole, koja će biti adekvatno opremljena informacijsko-komunikacijskom infrastrukturom za održavanje edukacija i edukativnih događanja te dodatno uređena multifunkcionalnim namještajem kako bi se prostor mogao prilagoditi potrebama različitih oblika održavanja edukacije. Osim infrastrukturnih radova i nabave opreme, predviđeno je potpuno uređenje ROC-a, koje uključuje uređivanje odabrane učionice ovisno o trenutnom stanju te nabavu namještaja.

Osim za potrebe održavanja edukacije u okviru II. faze programa, ROC-ovi će se koristiti i za druge vrste edukativnih aktivnosti u organizaciji osnivača, Ministarstva znanosti i obrazovanja, ustanova i agencija iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja te drugih škola.

2. Uloga CARNET-a

CARNET će u okviru projektnih aktivnosti obaviti infrastrukturne radove, nabaviti IKT opremu te urediti i namjestiti prostorije koje će biti ROC-ovi.

Za vrijeme trajanja II. faze programa, CARNET će osigurati održavanje potrebne razine funkcionalnosti opreme u ROC-ovima.

Za potrebe provedbe edukacije korisnika, CARNET će zajedno s ostalim ustanovama iz sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja za vrijeme trajanja II. faze programa koristiti ROC-ove maksimalno 20% radnog vremena. Pod radnim vremenom smatra se vrijeme od 8:00 do 20:00 sati, svim danima osim nedjelje.

Rezervacije termina za korištenje ROC-ova odvijat će se putem online aplikacije koja je razvijena za potrebe organizacije edukacije u fazi pilot projekta e-Škole, a ista je za korištenje dostupna ROC koordinatorima koji imaju pristup i mogućnost korištenja sustava rezervacije.

Termini za edukacije koje će biti organizirane u ROC-u moraju se definirati minimalno mjesec dana unaprijed te će isti biti uvedeni u sustav rezervacije, kako bi škole i osnivači škola u kojima su ROC-ovi mogli planirati korištenje ROC-ova za druge aktivnosti u vlastitoj organizaciji ili u organizaciji od strane ustanova nadležnih za sustav obrazovanja u RH.

3. Uloga škole i osnivača škole u kojima su smješteni ROC-ovi

Uloga osnivača škole u kojoj je smješten ROC jest angažiranje osobe koja će biti voditelj (koordinator) ROC-a, praćenje angažmana voditelja ROC-a te osiguranje potrebne naknade za angažman voditelja ROC-a. Naknadu za angažman voditelja ROC-a osnivač dogovara direktno s imenovanim voditeljem.

Voditelj ROC-a je osoba koja vodi i koordinira korištenje ROC-a, a što uključuje:

 • zaprimanje zahtjeva za rezervacije putem web-obrasca, redovito praćenje sustava rezervacija te slobodnih i popunjenih termina za korištenje ROC-a;
 • obavljanje potrebnih rezervacija i izmjena rezervacija termina za korištenje ROC-a od strane škole, osnivača škole, ustanova nadležnih za sustav obrazovanja putem aplikacije za organizaciju edukacija EMA (https://ema.e-skole.hr/);
 • pripremu opreme u učionici za potrebe edukacije/događanja;
 • redoviti nadzor ispravnosti i funkcionalnosti informatičke opreme te prijavu potrebe za popravcima;
 • otvaranje ROC-a za potrebe održavanja edukacije/događanja te zatvaranje ROC-a nakon održane edukacije/događanja.

Od voditelja ROC-a očekuju se osnovna znanja i kompetencije potrebne za administraciju operacijskih sustava.

Uloga škole u kojoj će biti smješten ROC je da u suradnji s CARNET-om, osnivačem škole te voditeljem ROC-a kojeg će angažirati osnivač škole, osigura adekvatno korištenje ROC-a za ostvarivanje njegove svrhe u II. fazi programa te provedbu svih ostalih edukativno-informativnih aktivnosti u vlastitoj organizaciji ili u suradnji s ustanovama nadležnim za sustav obrazovanja u RH.

Uloge škola i osnivača škola definirana je CDA dokumentom koji se nalazi na poveznici https://www.carnet.hr/wp-content/uploads/2019/11/CDA0061.pdf

4. Mogućnosti škola i osnivača škola u kojima su smješteni ROC-ovi

 Uz redovitu nastavu, škola ROC može koristiti za organizaciju školskih aktivnosti te edukativnih, informativnih i ostalih aktivnosti zajednice čiji je škola pripadnik.

Osnivač, u dogovoru sa školom također ima mogućnost koristiti ROC za svoje potrebe, koje su vezane za izvođenje različitih vrsta i oblika edukativnih i obrazovnih aktivnosti.

5. Kriteriji i postupak odabira lokacija ROC-ova

Provjeru kriterija provodi Stručno povjerenstvo koje imenuje ravnatelj CARNET-a. Stručno povjerenstvo razmatra svaku prijavu i ravnatelju podnosi zajednički izvještaj o ispunjavanju kriterija i evaluaciji prijava.

Obvezni kriteriji predstavljaju nužan uvjet za odabir lokacija ROC-a u projektu:

 1. škola nema opremljen ROC u okviru pilot projekta e-Škole
 2. učionica minimalne kvadrature od 50m2;
 3. omogućen neometan ulazak vanjskih osoba koje dolaze na edukacije;
 4. raspoloživost učionice najmanje 20% radnog vremena;
 5. dostavljen prijedlog plana edukacije i događanja koje škola planira održavati u ROC-u, a nisu vezane uz redovni nastavni plan i program škole;
 6. osnivač je upoznat s prijavom škole i spreman je s CARNET-om sklopiti dodatak ugovoru o sudjelovanju u projektu te snositi trošak naknade za rad voditelja ROC-a.

Dodatni kriteriji koji će pozitivno utjecati na odluku  Stručnog povjerenstva su:

 1. parkirna mjesta i njihov broj u okviru škole;
 2. blizina javnog prijevoza;
 3. dosadašnja suradnja CARNET-a i škole;
 4. kvadratura i izgled predložene učionice;
 5. omogućen pristup za osobe s invaliditetom.

CARNET može naknadno na zahtjev Stručnog povjerenstva od škole tražiti dodatne informacije ili obilazak lokacije škole.

Odluka Stručnog povjerenstva je neopoziva i konačna. Prijavitelj službenim iskazivanjem interesa pristaje na sve uvjete poziva i odluke Stručnog povjerenstva, u duhu zajedničke suradnje i ostvarivanja ciljeva projekta, a na dobrobit cijele obrazovne zajednice.

6. Način prijave

Prijavitelj (ravnatelj škole) se na poziv prijavljuje putem prijavnog obrasca.

U prijavni obrazac potrebno je unijeti osnovne podatke, tlocrt s oznakom učionice i fotografije prostora te odgovoriti na ključna pitanja.

7. Trajanje poziva

Poziv traje od 27. svibnja do 17. lipnja 2020. godine te će po njegovom zatvaranju CARNET-ovo povjerenstvo odabrati lokacije ROC-ova te škole i osnivače škola o tome izvijestiti elektroničkim putem.

8. Dodatne informacije

Dodatne informacije vezane za prijavu na poziv za iskaz interesa za uspostavu regionalnih obrazovnih centara (ROC) moguće je dobiti putem e-maila: helpdesk@skole.hr.

This site is registered on wpml.org as a development site.