Obaveze škola

Koje su obaveze škola?

Svim školama u programu bit će osigurana potrebna infrastruktura, brojne usluge, sadržaji i podrška. No, kako bi škola povećala razinu digitalne zrelosti ključna je uloga zaposlenika – ravnatelja, učitelja i nastavnika te drugih djelatnika koji su spremni za korištenje novih tehnologija i pristupa poučavanju.

Stoga je važno da svaka škola u programu aktivno sudjeluje i ispunjava sljedeće obaveze:

IKT infrastruktura

 • osigurati adekvatne strujne instalacije sukladno izvedbenom projektu izgradnje školske mreže kao preduvjet za izvođenje radova i uređenje prostora nakon izvedbe radova
 • omogućiti izvođenje radova potrebnih za spajanje škole u CARNET mrežu, za uspostavu lokalne računalne mreže škole te radove za opremanje učionica
 • nakon završetka radova i opremanja, škola treba s CARNET-om i izvođačem radova supotpisati primopredajni zapisnik nakon čega postaje korisnik opreme i dužna je postupati s njome pažnjom dobrog gospodarstvenika

Oprema i usluge

 • omogućiti učenicima spajanje na mrežu škole vlastitim uređajima u skladu s CARNET-ovim preporukama
 • osigurati da zaposlenici škole koriste dodijeljene osobne uređaje i računalnu opremu u učionicama u svakodnevnom radu
 • organizirati raspored korištenja računalne učionice opremljene u projektu na način da je mogu koristiti svi učitelji i nastavnici kako bi se učionica optimalno koristila u svrhu za koju je i namijenjena
 • osigurati da zaposlenici škole primjenjuju e-sadržaje razvijene u projektu (digitalni obrazovni sadržaji i scenariji poučavanja) u provedbi nastave
 • koristiti e-usluge prema planu projekta
 • čuvati opremu s pažnjom dobrog gospodarstvenika i poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu predmetne IT opreme od mogućih prirodnih nepogoda i katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama

Aktivnosti

 • u projektne aktivnosti uključiti kolektiv škole sukladno potrebama projekta, što će koordinirati ravnatelj kao voditelj projektnih aktivnosti na školi
 • osigurati da zaposlenici škole iz programa ponuđenih obrazovnih aktivnosti odaberu i aktivno sudjeluju u edukacijama i događajima namijenjenim sustavnom razvoju njihovih digitalnih kompetencija kao i ostalih vještina za korištenje digitalnih tehnologija
 • osigurati održavanje najmanje tri radionice godišnje u svojim prostorima na kojoj će obavezno sudjelovati minimalno 15 djelatnika (nastavno osoblje i stručni suradnici) Škole, iznimke su škole koje imaju manje od 31 zaposlenih odgojno-obrazovnih radnika, a u kojima je potrebno sudjelovanje najmanje 50% odgojno-obrazovnih radnika (nastavno osoblje i stručni suradnici) škole
 • omogućiti sudjelovanje zaposlenika i učenika (te osigurati prethodnu pisanu suglasnost roditelja) u istraživanjima u sklopu projekta te uključiti provođenje istraživanja u Godišnji plan i program rada škole
 • osigurati da zaposlenici škole sudjeluju u procesu evaluacije projektnih aktivnosti i rezultata
 • dostaviti CARNET-u sve informacije potrebne za administraciju i izvještavanje na projektu
 • u koordinaciji s CARNET-om aktivno sudjelovati u diseminaciji informacija o projektu
This site is registered on wpml.org as a development site.