Obaveze osnivača

Koje su obaveze osnivača?

Upravljanje projektom ovog opsega aktivnosti i vrijednosti zahtijeva aktivan angažman i suradnju svih dionika stoga je potpora gradova i županija, ministarstava i vjerskih zajednica u ulozi osnivača škola, iznimno važna.

Od osnivača se očekuje sljedeće:

 • imenovati stručnjaka za tehničku podršku i osigurati sredstva za financiranje njegovog rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže i ostale opreme dobivene u projektu kontinuirano za vrijeme i nakon završetka provedbe projekta
 • u slučaju potrebe, a prije najavljenog početka radova, ishoditi dozvole za rad na zgradama škole u svrhu uspostave lokalne mreže škole ili njenog opremanja za potrebe projekta
 • u svom poslovno-informacijskom sustavu osigurati funkcionalnost za razmjenu podataka s CARNET-ovim sustavom za informatizaciju poslovanja ustanove (CARNET sigma)
 • nakon završetka projekta osigurati održivost mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.

Kompetencije i znanja koje treba imati stručnjak za tehničku podršku

Pružanje pomoći pri korištenju mreža: ·

 • poznavanje 7 slojeva OSI mrežnog modela, 4 sloja mrežnog TCP/IP modela
 • mrežni protokoli (ARP, STP, IPv4, IPv6, TCP, UDP) · mrežne topologije i standardi
 • IPv4/v6 adresiranje
 • ethernet aktivni mrežni uređaji i konfiguracija
 • bežična mrežna infrastruktura i konfiguracija (WLC)
 • poznavanje koncepta virtualnih LAN-ova (VLAN), usmjeravanja, osnovnih mrežnih servisa: PAT, NAT, DHCP, ACL, VPN
 • sigurnost u lokalnim mrežama (firewall, logging, AAA, pristup mrežnim uređajima, sigurnost u bežičnoj lokalnoj mreži WEP, WPA)
 • detektiranje i otklanjanje mrežnih problema
 • dokumentiranje računalnih mreža.

Pružanje pomoći pri korištenju opreme:

 • osnovno poznavanje administracije Windows operacijskih sustava
 • osnovno poznavanje administracije mobilnih operacijskih sustava.

Modeli organizacije tehničke podrške

Postoje tri moguća modela organizacije tehničke podrške školama, odnosno mogućih načina imenovanja stručnjaka za tehničku podršku:

 1. unutar službi osnivača (npr. zapošljavanjem osobe koja će biti zadužena za pomoć školi u korištenju opreme i mreže u više škola)
 2. kroz ugovor s tvrtkama koje se bave podrškom u korištenju računalne opreme
 3. kroz ugovaranje stručne suradnje s fizičkom osobom (npr. nastavnik u školi koji ima iskustva sa sličnim poslovima).

Osnivač ima mogućnost izbora između tri ponuđena modela podrške. Cijena ovisi o veličini škole, broju škola po osnivaču te o modelu koji osnivač izabere stoga konkretan proračun svaki osnivač donosi za sebe.

Nakon što odabere odgovarajući model organizacije podrške osnivač je, sukladno ugovoru, dužan ispuniti i dostaviti CARNET-u obrazac za imenovanje stručnjaka za tehničku pomoć.

Odluka o sudjelovanju Škole u drugoj fazi programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” – CDA0062