Koje su obaveze osnivača?

Upravljanje projektom ovog opsega aktivnosti i vrijednosti zahtijeva aktivan angažman i suradnju svih dionika stoga je potpora gradova i županija, ministarstava i vjerskih zajednica u ulozi osnivača škola, iznimno važna.

Od osnivača se očekuje sljedeće:

 • imenovati stručnjaka za tehničku podršku i osigurati sredstva za financiranje njegovog rada koji se sastoji od pružanja tehničke podrške za korištenje mreže i ostale opreme dobivene u projektu kontinuirano za vrijeme i nakon završetka provedbe projekta,
 • u slučaju potrebe, a prije najavljenog početka radova, ishoditi dozvole za rad na zgradama škole u svrhu uspostave lokalne mreže škole ili njenog opremanja za potrebe projekta,
 • u svom poslovno-informacijskom sustavu osigurati funkcionalnost za razmjenu podataka s CARNET-ovim sustavom za informatizaciju poslovanja ustanove (CARNET sigma),
 • nakon završetka projekta osigurati održivost mreže i opreme u skladu s odredbama i rokovima zadanim u okviru financiranja EU projekata.

Što radi stručnjak za tehničku podršku (STP)?

Stručnjak za tehničku podršku (STP) pomaže zaposlenicima škole pri korištenju opreme i mreže iz projekta, prema potrebi ažurira operacijske sustave na opremi te prijavljuje kvarove CARNET-ovom helpdesku. To je osoba kojoj se učitelji i nastavnici mogu obratiti u slučajevima kada npr. imaju problema sa spajanjem na školsku mrežu ili sa laptopom, pametnim ekranom ili učeničkom opremom. Ukoliko se radi o kvaru opreme on ga prijavljuje helpdesku, ako se radi o poteškoći koju on može otkloniti, također se može obratiti helpdesku za pomoć pri njenom otklanjanju. Stručnjaci za tehničku podršku trebaju imati dolje navedene kompetencije i znanja, a u okviru projekta za njih će biti organizirana i edukacija vezana uz specifičnosti isporučene opreme, mreža i sustava. Također su pretplaćeni na CARNET-ove mailing liste putem kojih dobivaju informacije od CARNET-a te mogu razmjenjivati iskustva s drugim kolegama.

Idealno bi bilo da je STP na raspolaganju učiteljima i nastavnicima u školi tijekom cijelog radnog vremena, no ako to nije moguće, onda bi trebao dolaziti u određeno vrijeme na nekoliko sati barem jednom tjedno te biti na raspolaganju putem e-maila i telefona.

Brojne teme i savjete koji pomažu u radu STP-ova možete pronaći na stranici Baza znanja za STP-ove.

Za osobe koje pružaju tehničku podršku školama, odnosno stručnjacima za tehničku podršku, administratorima resursa u školama te svim drugim osobama  koje jesu ili će biti angažirane na održavanju funkcionalnog mrežnog sustava u školama, a kako bi se što bolje upoznali s implementiranim sustavom na operativnoj razini dostupni su Priručnici i Videoupute o mrežnoj opremi i sustavu za upravljanje i nadzor mreže: 

Digitalni priručnik – mrežno rješenje Cisco
Digitalni priručnik – mrežno rješenje Fortinet

Videoupute – mrežno rješenje Cisco
Videoupute – mrežno rješenje Fortinet

 

Kompetencije i znanja koje treba imati stručnjak za tehničku podršku

Pružanje pomoći pri korištenju mreža:

 • poznavanje 7 slojeva OSI mrežnog modela, 4 sloja mrežnog TCP/IP modela,
 • mrežni protokoli (ARP, FTP, IPv4, IPv6, TCP, UDP), mrežne topologije i standardi, IPv4/v6 adresiranje,
 • ethernet aktivni mrežni uređaji i konfiguracija,
 • bežična mrežna infrastruktura i konfiguracija (WLC),
 • poznavanje koncepta virtualnih LAN-ova (VLAN), usmjeravanja, osnovnih mrežnih servisa: PAT, NAT, DHCP, ACL, VPN,
 • sigurnost u lokalnim mrežama (firewall, logging, AAA, pristup mrežnim uređajima, sigurnost u bežičnoj lokalnoj mreži WEP, WPA),
 • detektiranje i otklanjanje mrežnih problema,
 • dokumentiranje računalnih mreža.

Pružanje pomoći pri korištenju opreme:

 • osnovno poznavanje administracije Windows operacijskih sustava,
 • osnovno poznavanje administracije mobilnih operacijskih sustava.

 

Modeli organizacije tehničke podrške

Postoje tri moguća modela organizacije tehničke podrške školama, odnosno mogućih načina imenovanja stručnjaka za tehničku podršku:

 1. unutar službi osnivača (npr. zapošljavanjem osobe koja će biti zadužena za pomoć školi u korištenju opreme i mreže u više škola),
 2. kroz ugovor s tvrtkama koje se bave podrškom u korištenju računalne opreme,
 3. kroz ugovaranje stručne suradnje s fizičkom osobom (npr. nastavnik u školi koji ima iskustva sa sličnim poslovima).

Osnivač ima mogućnost izbora između tri ponuđena modela podrške. Iznos financijske naknade ovisi o veličini škole, broju škola po osnivaču te o modelu koji osnivač izabere stoga konkretan proračun svaki osnivač donosi za sebe.

Prema iskustvima škola koje su sudjelovale u pilot projektu e-Škole, najuspješnijim modelom se najčešće pokazalo ugovaranje stručne suradnje s fizičkom osobom koja je zaposlenik škole, odnosno 3. model organizacije tehničke podrške.

Nakon što odabere odgovarajući model organizacije podrške osnivač je, sukladno ugovoru, dužan ispuniti i dostaviti CARNET-u obrazac za imenovanje stručnjaka za tehničku podršku.

Odluka o sudjelovanju Škole u drugoj fazi programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” – CDA0062