Digitalni obrazovni sadržaji

O e-Škole digitalnim obrazovnim sadržajima

Na ovoj stranici dostupni su digitalni obrazovni sadržaji za niz nastavnih predmeta i sve međupredmetne teme od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole.

Sadržaji pokrivaju gradivo prema kurikulumu za pojedini predmet ili međupredmetnu temu i razred. Sadržaji za nastavne predmete su izrađeni su modularno tako da nekoliko modula pokriva kurikulum pojedinog razreda. Uz mogućnost korištenja cjelovitog sadržaja za cijeli razred, svaki se modul može preuzeti i koristiti samostalno. Sadržaji za međupredmetne teme su kratki interaktivni sadržaji sastavljeni od nekoliko interaktivnih i multimedijskih elemenata usmjerenih na pojedinu međupredmetnu temu.

Digitalni obrazovni sadržaji izrađeni su u sklopu programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.