Partneri

AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH (ASOO)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)osnovana je Zakonom o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (NN 24/10.). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo mjerodavno za poslove obrazovanja. Djelatnost Agencije su poslovi planiranja, razvijanja, organiziranja, provedbe, praćenja i unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE (AZOO)

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) osnovana je Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (NN 85/06), koji propisuje da je osnivač Agencije Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Djelatnost Agencije za odgoj i obrazovanje je obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju. Agencija sudjeluje u praćenju, unaprjeđivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana.

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE (FOI)

FOI je nacionalni fakultet za izvrsnost u obrazovanju, znanstveno-istraživačkom radu i transferu znanja u području organizacije, informatike te komplementarnim područjima. Fakultet provodi istraživanja u informacijsko-komunikacijskom području u okviru međunarodnih i domaćih znanstvenih i razvojnih projekata što rezultira primjenom novih znanja u nastavnom procesu te transferom znanja u praksu.

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) osnovan je Zakonom o osnivanju Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NN 151/04). NCVVO obavlja poslove vanjskoga vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima.

INOVACIJSKI CENTAR NIKOLA TESLA (ICENT) 

Inovacijski centar Nikola Tesla (ICENT) je vodeća sastavnica inovacijskog ekosustava Hrvatske za primijenjeno istraživanje i razvoj u području inženjerstva i srodnih primjena koje usmjeravaju društvo i ekonomiju prema konkurentnosti i održivosti. Integrira znanstveno-istraživačke, inovacijske i komercijalne procese za postavljanje novih industrijskih tehnologija, proizvoda, usluga i poslovnih modela.

This site is registered on wpml.org as a development site.