CARNET CMS za škole

CARNET CMS za škole CARNET CMS (eng. CMS – content management system) za škole je sustav za izradu web stranica škola  baziran na WordPressu i Divi alatu.  Kako bi početak rada s WordPress-om i Divi-jem korisnicima bio što jednostavniji, CARNET je pripremio...

CARNET ctrl

CARNET ctrl Aplikacija za upravljanje školskom mrežom –  CARNET ctrl razvijena je radi jednostavnijeg upravljanje najmodernijom mrežnom opremom u  školama, te omogućava olakšano upravljanje lokalnim mrežama kroz unificirano korisničko sučelje. Škole uključene u...

CARNET Zimbra

CARNET Zimbra Novi, poboljšani sustav elektroničke pošte koji zamjenjuje staro CARNET webmail sučelje. Zimbra je osnovni mail klijent za sve CARNET-ove korisnike koji se nisu odlučili za korištenje Outlooka (Office365) ili Gmaila (Google Workspace for Education)....

CARNET info

CARNET info CARNET info je self care portal koji dionicima programa e-Škole, ustanovama i korisnicima uključenim u projekt, omogućuje uvid u podatke o CARNET-ovim uslugama, aplikacijama i projektnim aktivnostima korištenjem različitih baza podataka. Riječ je o...

CARNET id

CARNET id Sustav za dodjeljivanje i upravljanje infrastrukturnim resursima ustanova i korisnika CARNET-a (umjesto dosadašnjeg Huso sustava). Kroz novi sustav korisnicima se na ustanovama dodjeljuju besplatni elektronički identiteti (korisničko ime, lozinka i...

CARNET AERO

CARNET AERO Sustav za upravljanje pametnim senzorima (CARNET AERO) se sastoji od Cloud i web aplikacije za pametno praćenje osnovnih indikatora kvalitete zraka u školama, koja uključuje osnovne funkcionalnosti za prihvat i prikaz podataka sa senzora: temperature vlage...

CARNET data

CARNET data CARNET data je aplikacija za analitiku učenja. Namijenjena je učenicima osnovnih i srednjih škola, njihovim roditeljima, školskim djelatnicima – učiteljima, nastavnicima, razrednicima, ravnateljima i stručnim službama u školama (psiholozima, pedagozima,...

CARNET sigma

CARNET sigma Za potrebe provedbe pilot-projekta e-Škole osmišljen je sustav za informatizaciju poslovanja ustanove – CARNET sigma, čiji je cilj uspostaviti centralizirani, jedinstveni i standardizirani sustav za informatizaciju poslovanja i praćenja poslovnih procesa...
This site is registered on wpml.org as a development site.