Ravnatelji škola, koje će sudjelovati u drugoj fazi programa e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola, od ove godine Zahtjev za uključenje škole u program podnose CARNET-u putem web obrasca i kvalificiranog elektroničkog potpisa. Elektonički potpis koristit će i osnivači škola (gradovi i županije, ministarstava i vjerske zajednice) prilikom potpisivanja Ugovora o sudjelovanju u programu e-Škole.

Kvalificirani elektronički potpis sukladno eIDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis, a CARNET ga uvodi s ciljem digitalne transformacije poslovnih procesa škole. Kvalificirani elektronički potpis škole će moći koristiti i za sve druge obrasce i dopise koje je škola do sada CARNET-u slala poštom u obliku dopisa s potpisom i pečatom, kao što su obrazac za imenovanje administratora imenika, resursa i e-Dnevnika, zahtjev za uključenje u e-Dnevnik, zahtjev za izdavanjem dodatnog korisničkog računa i slično. Ravnatelji škola moći će koristiti elektronički potpis i za druge potrebe škola te potpisivanja i svih ostalih dokumenata, ako druga strana prihvaća takvu vrstu potpisivanja.

Elektronički potpis donosi brojne prednosti te je njegovim korištenjem razmjena e-dokumenata između škole, njenih dionika i osnivača znatno jednostavnija.

CARNET je Registracijsko tijelo (RA) te pruža usluge registracije osoba odnosno provjerava identitete i identifikacijske podatke osobe temeljem kojih izdaje, obnavlja, opoziva i suspendira certifikate. CA označava Certifikacijsko tijelo, a za navedene certifikate to je Agencija za komercijalnu djelatnost – AKD. AKD je kvalificirani pružatelj usluga s odobrenjem kvalificiranog statusa. Sukladno navedenom, CARNET omogućava potpisivanje elektroničkih dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom za sve osobe koje posjeduju valjanu iskaznicu s kvalificiranim certifikatima.

Upute za dostavu Zahtjeva za izdavanje certifikata

Kako bi ravnatelji škola dobili kvalificirane certifikate, koji im omogućavaju korištenje digitalnog potpisa, potrebno je predati dva zahtjeva – Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata s organizacijom u subjektu certifikata i Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata. Prilikom predaje elektronski popunjenih, vlastoručno potpisanih i ovjerenih zahtjeva potrebno je predočiti osobni dokument na uvid (osobna iskaznica ili putovnica).

“Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata s organizacijom u subjektu certifikata” je potrebno elektronski popuniti tako da se u dio “osoba naručitelj” popune podaci nadležne organizacije (Škola). U dijelu “ovjera” ovlaštena osoba Škole se treba potpisati i pečatom ovjeriti obrazac. Također, u dijelu “popis osoba” potrebno je navesti podatke (ime, prezime, OIB, UPN, adresu elektroničke pošte) ravnatelja, odnosno osobe koja će dobiti pravo ishođenja kIDCA kartice. U ovom slučaju ravnatelj potpisuje Zahtjev za samoga sebe. U polje UPN je potrebno upisati korisničku oznaku iz HUSO sustava u obliku ime.prezime@skole.hr.

Pravilno popunjene obrasce potrebno je dostaviti osobno u jedno od CARNET-ovih čvorišta.