CARNET poziva nastavnike općeobrazovnih predmeta u srednjim školama da se prijave za sudjelovanje u istraživanju zadovoljstva korisnika primjenom e-Škole scenarija poučavanja i povezanih interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme u nastavi.

Od sudionika u istraživanju očekujemo da će u nastavi najmanje tri puta primijeniti istu ili različite nastavne aktivnosti iz e-Škole scenarija poučavanja za međupredmetne teme, uključujući i interaktivne sadržaje, ako ih odabrane aktivnosti sadrže, te da će sudjelovati u online fokus grupi.

Za sudjelovanje u istraživanju nastavnici će dobiti potvrdu koja im donosi bodove za napredovanje.

Ukupno će biti odabrano 20 sudionika, a primjena aktivnosti iz e-Škole scenarija poučavanja trajat će od 18. siječnja do 5. veljače 2021. godine, dok će se fokus grupe provoditi od 8. do 19. veljače 2021.

Kriteriji za odabir sudionika

Kriteriji za odabir sudionika su:

  • redoslijed prijave
  • geografska rasprostranjenost
  • predmetna zastupljenost.
Način prijave

Prijavitelj se na Javni poziv prijavljuje putem prijavnog obrasca.

Rok za podnošenje prijava

Prijave se primaju do 21. prosinca 2020. godine do 23:59.

Što su e-Škole scenariji poučavanja?

e-Škole scenariji poučavanja i povezani interaktivni sadržaji za međupredmetne teme jedan su od rezultata CARNET-ova programa e-Škole. U njima su ponuđene inovativne i maštovite ideje kako provesti nastavne aktivnosti suvremenim pedagoškim metodama uz primjenu odgovarajućih digitalnih sadržaja i alata, osmišljeni tako da motiviraju učenike, da im odgojno-obrazovne sadržaje približe na njima blizak način i da povezuju međupredmetne teme sa situacijama iz svakodnevnog života.

Scenarij je uvijek orijentiran na jednu od sedam međupredmetnih tema i sadrži od tri do pet opisa nastavnih aktivnosti različitih predmeta i izvannastavnih aktivnosti. Aktivnosti scenarija poučavanja omogućuju postizanje primarno jednog odgojno-obrazovnog očekivanja međupredmetne teme, kao i odgojno-obrazovnih ishoda nastavnih predmeta ili postizanje svrhe izvannastavne aktivnosti.

Za neke od scenarija poučavanja izrađen je i interaktivni sadržaj, kao odgovor na nedostatak primjerenih, pouzdanih i relevantnih digitalnih sadržaja za međupredmetne teme na hrvatskom jeziku, koristeći prednosti digitalnih tehnologija poput interaktivnosti, nelinearnosti, multimedijalnosti i prilagodljivosti. Interaktivni sadržaj učenika potiče na aktivno učenje na inovativan, učinkovit, motivirajući i pojedincu prilagođen način, a učitelju omogućava primjenu raznolikih strategija, pristupa i metoda poučavanja.

Više o e-Škole scenarijima poučavanja pročitajte na poveznici, a s dostupnim e-Škole scenarijima poučavanja za međupredmetne teme pobliže se upoznajte na Edutoriju.

Dodatne informacije

Dodatne informacije vezane za prijavu na poziv moguće je dobiti putem adrese e-pošte: helpdesk@skole.hr.