Europska komisija je u svojoj publikaciji Inspirational practices for tomorrows’s inclusive digital world izdvojila CARNET-ov pilot projekt e-Škole kao primjer uspješnog projekta u području digitalne transformacije učenja i poučavanja.

Europska komisija navela je kako Hrvatska prepoznaje važnost IKT-a za svoj gospodarski razvoj te je stoga program e-Škole ključan za implementaciju kohezijske politike u Hrvatskoj. Istaknuto je kako je iskustvo provedbe pilot faze projekta e-Škole bitno za sve države članice koje planiraju ili razmatraju velika ulaganja u projekte digitalizacije obrazovanja te se navodi kako su e-Škole primjer projekta kojim je postignut mjerljivi napredak u ograničenom vremenskom razdoblju i uz ograničena financijska sredstva.

Ovom publikacijom Europska komisija želi predstaviti doprinos transnacionalne tematske mreže Europskog socijalnog fonda, razvoju inkluzivnog digitalnog gospodarstva i društva utemeljenog na znanju. Transnacionalnom suradnjom unutar ESF-a nastoji se razvijati učinkovitije politike zapošljavanja i socijalne politike te poboljšati provedbu reformi, razmjenom iskustava i dobrih praksi među zemljama u Europi.

Elektronička verzija publikacije dostupna je na sljedećoj poveznici.