LOKALNA RAČUNALNA MREŽA

Uvođenje lokalnih računalnih mreža u škole odvija se prema planu. Od ukupno 1511 lokacija škola, na 1413 lokacija isprojektirane su lokalne računalne mreže. Na 1227 lokacije izgrađena je i pasivna mreža, a u 403 škole uz sve to postavljena je i aktivna mrežna oprema te one sada imaju funkcionalnu bežičnu mrežu.

PODRŠKA

Mobilni timovi koji na licu mjesta pružaju podršku za korištenje mreže i računalne opreme dosad su posjetili preko 900 škola škola, uključujući i one iz pilot-projekta e-Škole.

Krajem ožujka održan je webinar zajednice praktičara pod nazivom “Upravljanje promjenama” namijenjen ravnateljima svih škola uključenih u program e-Škole. Ako ste propustili webinar možete ga pogledati na portalu CARNET Meduza.

OBRAZOVANJE

Ukupno 150 novih scenarija poučavanja za svih 7 međupredmetnih tema, od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda gimnazije, dostupno je na Edutoriju. Scenariji poučavanja nude inovativne i maštovite ideje za provedbu nastavnih aktivnosti suvremenim pedagoškim metodama uz svrhovitu primjenu odgovarajućih digitalnih sadržaja i alata. Uz njih možete pronaći i 99 novih pratećih interaktivnih sadržaja koji su prvenstveno namijenjeni učenicima za samostalno korištenje, ali ih mogu koristiti i nastavnici u nastavnom procesu.  Više informacija pronađite ovdje.

Kako bi i osobama s invaliditetom omogućili ravnopravno i učinkovito korištenje svih navedenih sadržaja i drugih usluga te jednako kvalitetan pristup njihovim funkcionalnostima i informacijama, CARNET je započeo testiranje digitalne pristupačnosti 21 mrežnog sjedišta, programskog rješenja i digitalnog sadržaja koji se izrađuju u programu e-Škole. Više o tome pročitajte na poveznici.

SIGURNOST

U partnerstvu s Inovacijskim centrom Nikola Tesla nastavljen je razvoj alata za automatizaciju provjera ranjivosti  i detekciju kompromitiranih mrežnih sjedišta.