U 2021. godini nastavili smo s provođenjem aktivnosti u drugoj fazi programa e-Škole te vam donosimo najvažnije novosti.

 

Lokalna računalna mreža

Uvođenje lokalnih računalnih mreža u škole odvija se prema planu. Od ukupno 1511 lokacija škola, na 1328 lokacija isprojektirane su lokalne računalne mreže. Na 1102 lokacije izgrađena je i pasivna mreža, a u 133 škole uz sve to postavljena je i aktivna mrežna oprema te one sada imaju funkcionalnu bežičnu mrežu.

 

Prijenosna računala

Isporuka koja je započela u prosincu prošle godine trenutno je u završnoj fazi. U gotovo sve škole dostavljeni su modeli prijenosnih računala – HP ProBook 455 G7 i Lenovo ThinkBook 15-IIL.  Prijenosna računala školski djelatnici mogu koristiti u školi ili kod kuće za svakodnevni rad, pripremu nastave, digitalnih sadržaja, komunikaciju, online edukacije i drugo.

Kako bi korisnici mogli što jednostavnije koristiti uređaj te ga personalizirati u skladu s osobnim potrebama pripremili smo i upute koje se mogu pronaći na poveznici https://www.e-skole.hr/nastavnici-pocetna/.

 

e-Usluge

U sklopu druge faze programa e-Škole razvijat će se brojne e-Usluge za unaprjeđenje nastavnih i poslovnih procesa u školi. Jedna od usluga je i CARNET omega za čiju je izradu u siječnju ove godine potpisan ugovor s odabranim dobavljačem.

Sustav CARNET omega omogućit će školama upravljanje svim infrastrukturnim podsustavima s jednoga mjesta kao što su sustav za upravljanje elektroničkom poštom, upravljanje domenama, sadržajem školskih mrežnih stranica, sustav za dijeljenje i upravljanje dokumentima te sustav za upravljanje virtualnim poslužiteljima.

 

Podrška

Svim korisnicima pružamo sustavnu podršku za korištenje usluga i sadržaja razvijenih u projektu te tehničku pomoć pri korištenju mreže i opreme na školi. Za podršku na licu mjesta zaduženi su mobilni timovi koji su dosad posjetili 777 škola, uključujući i one iz pilot-projekta e-Škole.

Osim toga korisnike o novostima i aktualnim događanjima informiramo i putem webinara Zajednice praktičara. Drugi po redu informativni webinar za e-Škole koordinatore i ravnatelje škola održan je krajem siječnja, a snimka webinara je dostupna na portalu CARNET Meduza.

 

Obrazovanje

U tijeku je revizija Okvira za digitalne kompetencije ravnatelja koju provodimo u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike. Prijedlog izmjena pregledali su stručnjaci iz područja obrazovanja, upravljanja, javnih obrazovnih politika i digitalnih tehnologija na temelju čijih je komentara izrađena verzija Okvira koja je testirana u fokus grupama. Tijekom pet fokus grupa na kojima je sudjelovalo 25 ravnatelja dobivene su iznimno korisne povratne informacije koje će biti ugrađene u završnu verziju okvira.

U sklopu partnerske suradnje u programu e-Škole, Agencija za odgoj i obrazovanje je tijekom veljače provodila edukacije nastavnika na kojima su obrađene teme „Praćenje i vrednovanje u Moodle-u,“ „Kako izraditi e-portfolio?“, „Osnove izrade multimedijskih sadržaja“ i „Videokonferencije u nastavi“. Zbog kvalitete provedbe virtualnih radionica broj sudionika je bio ograničen, ali će svi zainteresirani korisnici imati priliku pohađati navedene edukacije i tijekom druge faze programa e-Škole kada će ih organizirati CARNET.

 

Sigurnost

U partnerstvu s Inovacijskim centrom Nikola Tesla razvijamo alat za automatizaciju provjera ranjivosti i alat za otkrivanje kompromitiranih mrežnih sjedišta kako bi povećali razinu kibernetičke sigurnosti u školama i zaštitili korisnike.