Kvalificirani elektronički potpis

U drugu fazu programa “e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola” uključuju se sve škole financirane iz državnog proračuna, čiji ravnatelji podnesu Zahtjev za uključenje škole u projekt, nakon što njihovi osnivači (gradovi i županije, ministarstava i vjerske zajednice) s CARNET-om sklope Ugovor o sudjelovanju u projektu e-Škole. Ravnatelji škola od 2018. godine Zahtjev za uključenje podnose CARNET-u putem web-obrasca i kvalificiranog elektroničkog potpisa.

Kvalificirani elektronički potpis sukladno eIDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis, a CARNET ga uvodi s ciljem digitalne transformacije poslovnih procesa škole. Elektronički potpis donosi brojne prednosti te je njegovim korištenjem razmjena e-dokumenata između škole, osnivača i CARNET-a znatno jednostavnija.

Ravnatelji škola će kvalificirani elektronički potpis moći koristiti i za sve druge obrasce i dopise koje je do sada škola CARNET-u slala poštom u obliku dopisa s potpisom i pečatom, kao što su obrazac za imenovanje administratora imenika, resursa i e-Dnevnika, zahtjev za uključenje u e-Dnevnik, zahtjev za izdavanjem dodatnog korisničkog računa i slično. Ravnatelji škola moći će koristiti elektronički potpis i za druge potrebe škola te potpisivanja i svih ostalih dokumenata, ako druga strana prihvaća takvu vrstu potpisivanja.

Za korištenje kvalificiranog elektroničkog potpisa potrebno je imati čitač i eID karticu. Svim ravnateljima škola i predstavnicima osnivača koji su ispunili i dostavili Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata i Zahtjev za izdavanje osobnih certifikata s organizacijom u subjektu certifikata te aktivirali svoj Certilia korisnički račun (detaljno raspisano u drugom poglavlju Uputa za aktivaciju KEP), CARNET će dostaviti eID karticu s čitačem i inicijalni PIN u zatvorenim omotnicama, s razmakom od minimalno 24 sata iz sigurnosnih razloga. Korisnik usluge eID karticu mora inicijalno jednokratno aktivirati. Upute za aktivaciju priložene su u omotnici s inicijalnim PIN-om i detaljno raspisane u trećem poglavlju Uputa za aktivaciju KEP. Tako aktivirana kartica može se koristiti za svako sljedeće potpisivanje. Elektroničko potpisivanje se odvija spajanjem čitača na računalo, umetanjem kartice u čitač, unosom pripadajućeg PIN-a te samom akcijom potpisa.

CARNET je Registracijsko tijelo (RA) te pruža usluge registracije osoba, odnosno provjerava identitete i identifikacijske podatke osobe temeljem kojih izdaje, obnavlja, opoziva i suspendira certifikate. CA označava Certifikacijsko tijelo, a za navedene certifikate to je Agencija za komercijalnu djelatnost – AKD. AKD je kvalificirani pružatelj usluga s odobrenjem kvalificiranog statusa. Sukladno navedenom, CARNET omogućava potpisivanje elektroničkih dokumenata kvalificiranim elektroničkim potpisom za sve osobe koje posjeduju valjanu iskaznicu s kvalificiranim certifikatima.

Za dodatna pitanja ili nejasnoće vezane uz CARNET-ov kvalificirani elektronički potpis, obratite se CARNET-ovoj podršci obrazovnom sustavu na broj +385 1 666 1 500 ili na e-adresu helpdesk@skole.hr. Radno vrijeme podrške je svakim radnim danom od 8 do 20 sati.

Dokumenti

replica watches
easy return and lowest price in our best rolex replica store. richard mille replica enjoy a high reputation. richard mille replica pays tribute to the sweet life with enduring elegance.