Međimurska županija i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET potpisali su Sporazum o dobivanju kvalificiranog elektroničkog potpisa koji će škole koristiti pri slanju zahtjeva za uključenje škola u drugu fazu CARNET-ovog programa e-Škole.

S pomoćnikom ravnatelja CARNET-a Ivanom Šabićem sastali su se župan Međimurske županije Matija Posavec i pročelnica Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje i sport Blaženka Novak, kako bi dogovorili tehničke detalje oko ulaska svih škola, kojima je Međimurska županija osnivač, u program e-Škole.

Kvalificirani elektronički potpis sukladno eIDAS uredbi Europskog parlamenta i Vijeća ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis, a CARNET ga uvodi s ciljem digitalne transformacije poslovnih procesa škole. Kvalificirani elektronički potpis škole će moći koristiti i za sve druge obrasce i dopise koje je škola do sada CARNET-u slala poštom u obliku dopisa s potpisom i pečatom, kao što su obrazac za imenovanje administratora imenika, resursa i e-Dnevnika, zahtjev za uključenje u e-Dnevnik, zahtjev za izdavanjem dodatnog korisničkog računa i slično. Ravnatelji škola moći će koristiti elektronički potpis i za druge potrebe škola te potpisivanja i svih ostalih dokumenata, ako druga strana prihvaća takvu vrstu potpisivanja. Elektronički potpis koristit će i osnivači škola (gradovi i županije, ministarstava i vjerske zajednice) prilikom potpisivanja Ugovora o sudjelovanju u programu e-Škole.

Elektronički potpis donosi brojne prednosti te je njegovim korištenjem razmjena e-dokumenata između škole, njenih dionika i osnivača znatno jednostavnija.