Broj različitih digitalnih sadržaja na Edutoriju dostupnih učenicima, učiteljima i nastavnicima za učenje i poučavanje sada je još veći.

U okviru e-Škole programa objavljeno je novih 147 e-Škole scenarija poučavanja i 95 interaktivnih sadržaja za sedam međupredmetnih tema od 5. do 8. razreda osnovne škole te od 1. do 4. razreda općih gimnazija. Time je dodatno povećana baza kvalitetnih ideja, koje su provjerene i potvrđene od strane neovisnih recenzenata, o tome kako planirati i provesti nastavu uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u kojoj učenici imaju aktivnu ulogu.

E-ŠKOLE SCENARIJI POUČAVANJA ZA MEĐUPREDMETNE TEME

U e-Škole scenarijima poučavanja za međupredmetne teme učitelji i nastavnici mogu pronaći prijedloge kako realizirati, primjerice, međupredmetnu temu Poduzetništvo u predmetu Tjelesnog odgoja. Ili kako u Likovnoj kulturi ostvariti odgojno-obrazovna očekivanja iz međupredmetne teme Zdravlje te mnoge druge zanimljive kombinacije.

Svaki se scenarij temelji na jednoj od sedam međupredmetnih tema i sastavljen je od tri do pet prijedloga provedbe nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Uz odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetne teme, realizacijom nastavnih aktivnosti scenarija poučavanja postižu se i odgojno-obrazovni ishodi nastavnog predmeta na koji se aktivnost odnosi.

Svi scenariji poučavanja za međupredmetne teme dostupni su na Edutoriju, kao i scenariji poučavanja za prirodoslovne predmete i matematiku izrađeni u pilot-projektu e-Škole.

INTERAKTIVNI SADRŽAJI ZA MEĐUPREDMETNE TEME

U scenarije su integrirani i interaktivni sadržaji za međupredmetne teme koji su namijenjeni učenicima za samostalno ili vođeno korištenje u sklopu nastave ili samostalno korištenje kod kuće.

Radi se o kratkim digitalnim obrazovnim sadržajima u trajanju od 5 do 10 minuta. Oni su usmjereni na međupredmetnu temu koja je obrađena kroz multimediju, interakciju, simulaciju i vizualizaciju procesa te druge oblike digitalnih tehnologija.

Interaktivne sadržaje za međupredmetne teme učitelji i nastavnici mogu koristiti za poučavanje i dostupni su u sklopu pojedinih scenarija za međupredmetne teme.

Učenicima su dostupni na Edutoriju na stranici e-Škole digitalnih obrazovnih sadržaja.  Na toj stranici učenici mogu pronaći i e-Škole digitalne obrazovne sadržaje za različite općeobrazovne predmete koji prikazuju nastavno gradivo na učeniku razumljiv način, također s naglaskom na multimediju, interakcije, simulacije i vizualizacije procesa te druge oblike digitalnih tehnologija.