Upute za popunjavanje upitnika digitalne zrelosti (2020.)

Kako bi se unaprijedilo vrednovanje digitalne zrelosti kroz cjeloviti pogled na različite domene digitalne zrelosti, ovogodišnje samovrednovanje odvija se kroz dva upitnika:

  1. Upitnik za ravnatelje kojeg ispunjava ravnatelj škole uz pomoć jedne ili više osoba
  2. Upitnik za nastavnike kojeg ispunjavaju nastavnici škole, informativne prirode

 

1. UPITNIK ZA RAVNATELJE

Rezultati procjene digitalne zrelosti pojedine škole temelje se isključivo na odgovorima u glavnom upitniku kojeg ispunjava ravnatelj škole uz pomoć jedne ili više osoba.

Preporučamo da se prilikom popunjavanja upitnika ravnatelj konzultira s administratorom informatičkih resursa o pitanjima koja se odnose na infrastrukturu i tehnologiju u školi, a za pitanja koja se odnose na digitalno sazrijevanje procesa učenja i poučavanja te poslovanja, kao i digitalnu kulturu, prema potrebi i s drugim djelatnicima škole.

Poveznica na Upitnik za samovrednovanje digitalne zrelosti škola je https://digitalnazrelost.e-skole.hr. Upitnik je dostupan nakon prijave u sustav. U sustav se mogu prijaviti samo ravnatelji osnovnih i srednjih škola sa svojim AAI korisničkim računom. Nakon prijave u sustav na naslovnici je potrebno odabrati opciju “Upitnik” koja vodi na aktivni upitnik za samovrednovanje digitalne zrelosti škola koji ispunjava ravnatelj. Prikaz u nastavku.

Ukupan broj pitanja u upitniku za ravnatelje je 49, a pitanja su podijeljena u 5 područja digitalne zrelosti: 1. Planiranje, upravljanje i vođenje, 2. Digitalne tehnologije u učenju i poučavanju, 3. Razvoj digitalnih kompetencija, 4. Digitalna kultura i 5. Infrastruktura. Iza svakog pitanja upitnik nudi više unaprijed definiranih odgovora od kojih odabirete onaj koji je za Vas najtočniji u trenutku popunjavanja. Upitnik nije potrebno ispuniti odjednom, već se svakim odabirom odgovora vrši automatska pohrana te je upitniku moguće ponovno pristupiti.

 

 

2. UPITNIK ZA NASTAVNIKE

Kako bismo u II. fazi programa upitnik unaprijedili i omogućili ravnatelju/ici cjeloviti pogled na područja unutar upitnika, na odabrana pitanja vezana uz pojedine elemente digitalne zrelosti, odgovarat će i nastavnici pojedine škole. Vjerujemo da nastavnici svojim odgovorima na pojedina pitanja mogu pomoći ravnatelju u ukupnom vrednovanju digitalne zrelosti škole.

Upitnik za nastavnike se sastoji od manjeg broja pitanja vezanih uz određene elemente digitalne zrelosti, a njegova je svrha omogućiti ravnateljima dodatno informiranje. Upitnik je anoniman, a poveznicu nastavnicima šalju ravnatelji direktno iz sustava koristeći uobičajene komunikacijske kanale kojima se škola služi.

Do poveznice na upitnik za nastavnike može doći ravnatelj na način koji opisujemo u nastavku. Nakon što ravnatelji pristupe stranici na kojoj se nalazi Upitnik za samovrednovanje digitalne zrelosti škola, poveznica na upitnik za nastavnike nalazi se pri vrhu stranice koja se otvori kada se odabere opciju Anonimni upitnik u gornjem izborniku. Prikaz u nastavku.

Upitnik za nastavnike je potpuno anoniman, a poveznica je kreirana isključivo za pojedinu školu. Svaki nastavnik koji ispuni upitnik putem te poveznice pridonijet će skupnim rezultatima koji će ravnatelju biti dostupni pod nazivom Rezultati nastavnika u upitniku koji će ravnatelji ispunjavati. Uvid u Rezultate nastavnika kod pojedinih pitanja ravnatelju može pomoći u ukupnom vrednovanju digitalne zrelosti škole.

Molimo ravnatelje i nastavnike da u upitnicima postavljena pitanja pažljivo pročitaju te da na njih odgovaraju što iskrenije i objektivnije kako bi temeljem izabranih odgovora dobili korisnu povratnu informaciju o digitalnoj zrelosti pojedine škole.

Sudjelovanje ravnatelja i nastavnika u ovoj proceduri, entuzijazam i otvorenost prema svim alternativama od iznimne je važnosti za vrednovanje digitalne zrelosti i razvoja svake škole, a time i razvoja hrvatskog obrazovnog sustava u cjelini.

Izrazi koji se u ovoj Uputi i Upitniku odnose na osobe, a napisani su u muškom rodu, odnose se kao rodno neutralni i na žene i na muškarce.

Unaprijed zahvaljujemo ravnateljima i nastavnicima na sudjelovanju!

Upitniku za samovrednovanje možete pristupiti putem poveznice https://digitalnazrelost.e-skole.hr/

This site is registered on wpml.org as a development site.