Druga faza programa e-Škole obuhvatit će nekoliko istraživanja. Kao i u pilot-projektu, Centar za primijenjenu psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci nastavit će s istraživanjem utjecaja projektnih aktivnosti na obrazovni sustav te njegove sudionike.

Tri temeljne svrhe ovog znanstvenog istraživanja su znanstvenim pristupom istražiti učinak programa e-Škole na odabrane populacije u obrazovnom sustavu RH, specifično na:

  • digitalne kompetencije odgojno-obrazovnog osoblja i ravnatelja škola
  • stavove i iskustva odgojno-obrazovnog osoblja, ravnatelja škola, administrativnog osoblja škola, stručnjaka za tehničku podršku i roditelja

Ujedno će se istražiti učinak programa e-Škole na škole kao organizacije, odnosno na promjene u procesu učenja i poučavanja i procesu upravljanja školom te u IKT kulturi u školi. Na temelju svih rezultata istraživanja izradit će se strateške i operativne preporuke za planiranje mjera održivosti i za planiranje budućih projekata informatizacije hrvatskog obrazovnog sustava.

U istraživanje se planira uključiti sudionike iz ukupno 367 škola, odnosno iz 150 škola iz pilot-projekta, 207 škola koje su prošle postupak vanjskog vrednovanja digitalne zrelosti i 10 centara za odgoj i obrazovanje. Od ukupno 357 škola (ne uključujući centre za odgoj i obrazovanje), osnovnih škola je ukupno 242, dok je srednjih škola 115.

Drugo znanstveno istraživanje CARNET će provesti u suradnji s WYG Savjetovanjem d.o.o. Cilj istraživanja je utvrditi uspješnost predloženih modela korištenja IKT-a u ostvarivanju ishoda učenja ispitivanjem percepcije učitelja/nastavnika i učenika koji će sudjelovati u procesu eksperimentalne primjene modela korištenja IKT-a u učenju i poučavanju.

Istraživanje je orijentirano na primjenu digitalne tehnologije u nastavi Hrvatskoga jezika u  7. i 8. razredu te će stoga ispitanici biti nastavnici Hrvatskog jezika iz 29 škola koje su obuhvaćene ovim istraživanje, kao i njihovi učenici.

Tim stručnjaka, kojeg čine prof.dr.sc. Ivana Batarelo Kokić, izv.prof.dr.sc. Snježana Dubovicki, dr.sc. Slavica Šimić Šašić i doc.dr.sc. Tomislav Topolovčan, će kroz niz radionica tijekom ožujka metodički pripremiti nastavnike za provedbu eksperimentalnih modela korištenja IKT-a u učenju i poučavanju.

This site is registered on wpml.org as a development site.