Digitalna zrelost

Digitalna zrelost škola je koncept koji, zbog sve veće važnosti digitalnih tehnologija u svakodnevnom životu i poslovanju, sve više dobiva na značaju i u modernom obrazovnom sustavu. Europska komisija je prepoznala važnost ovog koncepta i svojim politikama i inicijativama sustavno potiče razvoj digitalne zrelosti škola. Kroz aktivnosti u programu e-Škole sustavno se razvija digitalna zrelost škola i prati se njihov napredak.

Kako bi se pratio razvoj digitalne zrelosti u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj, u sklopu pilot projekta e-Škole (2015. – 2018.) Fakultet organizacije i informatike iz Varaždina i CARNET razvili su Okvir digitalne zrelosti i prateći upitnik te metodologiju procjene digitalne zrelosti. Više o razvoju u sklopu pilot projekta pročitajte na stranicama pilot projekta e-Škole.

Osim toga, pokrenut je i proces strateškog planiranja kako bi se usmjerile politike, aktivnosti i projekti u području primjene tehnologije u školama i školskom sustavu do 2030. godine. Taj je proces rezultirao usvajanjem Strateškog okvira za digitalno sazrijevanje škola i školskog sustava u Republici Hrvatskoj (2030). Strateški okvir čini temelj za dugoročnu održivost početnih investicija u procesima digitalnog sazrijevanja škola, te prepoznaje rad i ulogu nastavnika, ravnatelja i djelatnika agencija u složenim procesima integracije digitalne tehnologije u školski sustav.

 

Novi ciklus samovrednovanja digitalne zrelosti u 2020. godini

U II. fazi programa e-Škole (2018. – 2022.) nastavljen je daljnji razvoj Okvira, pratećeg upitnika te metodologije na kojima se oni temelje. Osim glavnog upitnika kojeg ispunjava ravnatelj sa svojim stručnim timom, pristup je proširen povezanim nastavničkim upitnicima. Više o samoj metodologiji i uputama za samovrednovanje u 2020. godini pročitajte na stranicama Upute za popunjavanje upitnika digitalne zrelosti (2020.).

Novi ciklus samovrednovanja u sklopu II. faze programa e-Škole započeo je 4. svibnja 2020. i trajat će do 18. svibnja 2020. Nakon toga će uslijediti ciklus vanjskog vrednovanja na manjem uzorku škola koje će biti provedeno u lipnju i srpnju 2020. godine. Novosti u pristupu samovrednovanju u sklopu II. faze programa zorno su prikazane na webinarima koji su održani u sklopu novog ciklusa samovrednovanja.

Snimke su dostupne na sljedećim poveznicama:

Sustavu samovrednovanja digitalne zrelosti moguće je pristupiti na sljedećoj poveznici: https://digitalnazrelost.e-skole.hr/

Digitalno zrele škole su one u kojima je postignut visoki stupanj integracije digitalne tehnologije u život i rad škole. U digitalno zrelim školama usustavljen je pristup korištenju digitalne tehnologije u planiranju i upravljanju školom, kao i u nastavnim i poslovnim procesima. Takva škola djeluje podržavajuće te su u njoj adekvatno opremljene učionice i kabineti, a digitalna tehnologija je dostupna djelatnicima i učenicima.

Digitalno zrele škole sustavno pristupaju razvoju digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika, a odgojno-obrazovni djelatnici koriste digitalnu tehnologiju za unaprjeđenje načina poučavanja kojima se nastava usmjerava na učenika, razvijanje digitalnih obrazovnih sadržaja i vrednovanje postignuća učenika, u skladu s ishodima učenja i odgojno-obrazovnim ciljevima.

Razvijena je suradnja između djelatnika i učenika te suradnja škole i drugih dionika korištenjem online komunikacijskih alata i e-usluga, što uključuje sudjelovanje škole u projektima vezanim uz primjenu digitalne tehnologije.

 Na sljedećim poveznicama možete pronaći više informacija o Uputama za popunjavanje upitnika digitalne zrelosti i vanjskom vrednovanju digitalne zrelosti:

Upute za popunjavanje upitnika digitalne zrelosti (2020)

Vanjsko vrednovanje digitalne zrelosti (2020)

This site is registered on wpml.org as a development site.