Praćenje i vrednovanje pomoću digitalnih alata

Organizator
211 211 osoba je pogledalo ovu edukaciju.

Pogledajte videomamac ove virtualne radionice i saznajte što možete očekivati.

Praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća digitalnim alatima i obrascima obogaćuje nastavni proces čineći ga suvremenijim i atraktivnijim. U ovoj radionici  oblikovat ćete,  u digitalnim alatima Quizizz i H5P,  jedan kviz i jedan interaktivan sadržaj  u svrhu formativnog i sumativnog praćenje i vrednovanje ostvarenosti ishoda učenja. Osim toga, kako bi analizirali dobivene rezultate, međusobno ćete razmijenjivati I vrednovati oblikovane sadržaje.

Digitalni alati koji se obrađuju: QuizzizH5P (Loomen)

Trajanje virtualne radionice: 90 minuta

Polaznici će nakon radionice moći:

  • koristiti se alatima digitalne tehnologije za praćenje napretka učenika (napredna razina digitalnih kompetencija iz područja Praćenje i vrednovanje)
  • koristiti se digitalnim alatima i digitalnim okruženjem za formativno i sumativno vrednovanje ostvarivanja ishoda učenja  (napredna razina digitalnih kompetencija iz područja Praćenje i vrednovanje)

Napomena: Gotovo sve radionice u projektu e-Škole dostupne su kao radionice uživo i kao virtualne radionice. Više o razlikama radionice uživo i virtualno, kao i pravilima za dobivanje potvrde o sudjelovanju, pročitajte ovdje.

Slične radionice, webinari ili e-tečajevi:

Pretražite program obrazovanja i pronađite željene radionice, webinare i e-tečajeve.

 

Datum i vrijeme


 

Mjesto održavanja

Online obrazovanje
 

Način izvedbe

 

Razina digitalne kompetencije

Podijeli s prijateljima