Praćenje i vrednovanje pomoću digitalnih alata

Organizator
149 149 osoba je pogledalo ovu edukaciju.

Pogledajte videomamac ove radionice i saznajte što možete očekivati.

Praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća digitalnim alatima i obrascima obogaćuje nastavni proces čineći ga suvremenijim i atraktivnijim. U ovoj radionici oblikovat ćete, u digitalnim alatima Quizizz i H5P, jedan kviz i jedan interaktivan sadržaj u svrhu formativnog i sumativnog praćenje i vrednovanje ostvarenosti ishoda učenja. Osim toga kako bi analizirali dobivene rezultate međusobno ćete razmijenjivati oblikovane sadržaje.

Digitalni alati koji se obrađuju: e-LaboratorijQuizzizH5P (Loomen)

Trajanje radionice: 3 sunčana sata i 20 minuta (200 minuta)

Polaznici će nakon radionice moći:

  • koristiti se alatima digitalne tehnologije za praćenje napretka učenika (napredna razina digitalnih kompetencija iz područja Praćenje i vrednovanje)
  • koristiti se digitalnim alatima i digitalnim okružjem za formativno i sumativno vrednovanje ostvarivanja ishoda učenja (napredna razina digitalnih kompetencija iz područja Praćenje i vrednovanje).

Zvuči li vam ova radionica poznato? Ako ste sudjelovali u pilot projektu e-Škole, možda ste pohađali radionicu pod nazivom „Digitalne tehnologije kao potpora praćenju i vrednovanju. Sadržaj radionice dorađen je prema povratnim informacijama korisnika pilot projekta. Radionicu možete pohađati po želji, bez obzira na to jeste li je prethodno pohađali.

Napomena: Gotovo sve radionice u projektu e-Škole dostupne su kao radionice uživo i kao virtualne radionice. Više o razlikama radionice uživo i virtualno, kao i pravilima za dobivanje potvrde o sudjelovanju, pročitajte ovdje.

Slične radionice, webinari ili e-tečajevi:

  • uskoro dostupna istoimena virtualna radionica (kraćeg trajanja naspram radionice uživo)
  • radionica Praćenje i vrednovanje u Moodleu (trajanje 3:20 sati, napredna razina digitalnih kompetencija).

Pretražite program obrazovanja i pronađite željene radionice, webinare i e-tečajeve.

 

Datum i vrijeme


 

Način izvedbe

 

Razina digitalne kompetencije

Podijeli s prijateljima

replica watches
easy return and lowest price in our best rolex replica store. richard mille replica enjoy a high reputation. richard mille replica pays tribute to the sweet life with enduring elegance.