Više od 18.300 korisnika pohađalo različite vrste edukacija u sklopu e-Škole programa obrazovanja

Tijekom školske godine 2021./2022. provedene su brojne aktivnosti stručnog usavršavanja u svrhu razvoja digitalnih kompetencija u kojima je sudjelovalo više od 18.300 jedinstvenih korisnika.

Mnogi korisnici su pohađali više od jedne edukacije pa je tijekom ovog perioda zabilježeno više od 55.000 pohađanja različitih oblika edukacija uključujući radionice uživo u školama, virtualne radionice, webinare i e-tečajeve.

Nakon zaslužene ljetne stanke stručna usavršavanja nastavljaju se ujesen kada će uz već postojeće biti ponuđeni i neki novi sadržaji. Ako želite iskoristiti ljetnu stanku za razvoj svojih digitalnih kompetencija, preporučujemo novi e-tečaj ˝Inovativni učitelji i nastavnici: suvremeni obrazovni trendovi i primjena digitalnih alata u nastavi˝ na kojeg se možete upisati na https://ema.e-skole.hr/edukacija/15747.

Tijekom ljeta možete samostalno prolaziti sadržaj e-tečaja, a ujesen možete proći aktivnosti koje su preduvjet za stjecanje digitalne značke. Informacije o svim dostupnim edukacijama pronađite u sustavu EMA ili na stranici https://www.e-skole.hr/pretragaprogramaobrazovanja/.

Stručni skup za ravnatelje i ravnateljice “Ljetna škola digitalne zrelosti”

U tijeku je provedba drugog stručnog skupa za ravnatelje i ravnateljice pod nazivom “Ljetna škola digitalne zrelosti”, koji se održava u Splitu u sklopu druge faze programa “e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola (II. faza)”.

Za više od 20 ravnatelja i ravnateljica osnovnih, srednjih i centara za odgoj i obrazovanje iz cijele Hrvatske, organiziran je niz prezentacija i radionica koje imaju za cilj:

  • omogućiti stjecanje šire slike o konceptu digitalne zrelosti
  • upoznati razvoj strateškog plana i projektnog planiranja primjene IKT-a
  • raspraviti o ulozi ravnatelja u digitalnom sazrijevanju.

Stručni skup se provodi u organizaciji CARNET-a, uz sudjelovanje projektnog partnera Fakulteta organizacije i informatike (FOI), dok je za tehničku organizaciju skupa zadužena Školska knjiga.

Ispunite SELFIEforTEACHERS – Upitnik za samorefleksiju i procijenite svoje digitalne kompetencije

Odgojno-obrazovnim radnicima škola omogućen je jednostavniji razvoj digitalnih kompetencija. Uz odabir različitih vrsta edukacija iz e-Škole programa obrazovanja, od sada mogu procijeniti i svoje digitalne kompetencije pomoću SELFIEforTEACHERS upitnika na hrvatskom jeziku.

CARNET je u sklopu druge faze programa e-Škole preveo i prilagodio Upitnik za samorefleksiju – SELFIEforTEACHERS kako bi učitelji i nastavnici samostalno mogli procijeniti razinu vlastitih digitalnih kompetencija unutar šest područja koje detaljno opisuje Europski okvir digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu).

Okvir DigCompEdu i SELFIEforTEACHERS upitnik razvio je Zajednički istraživački centar Europske komisije (Joint Research Centre), a CARNET ih je preveo na hrvatski jezik i prilagodio potrebama hrvatske obrazovne i šire zajednice.

Upitnik pomaže odgojno-obrazovnim radnicima diljem Europe u određivanju smjera vlastitog profesionalnog razvoja u području digitalnih kompetencija, a u Hrvatskoj služi i kao podrška za uključivanje u Program obrazovanja u sklopu druge faze programa e-Škole.

Nakon ispunjavanja Upitnika i dovršetka samorefleksije, odgojno-obrazovni radnici moći će na temelju dobivenog izvješća jednostavno odlučiti koje edukacije odabrati i pronaći odgovore na nedoumice koje možda imaju – za koje teme se odlučiti, koju vrstu edukacija pohađati i koje digitalne kompetencije tek trebaju steći, a koje ojačati.

Na taj način, u skladu s područjima i razinama kompetencija predloženima u Okviru DigCompEdu i povezanom SELFIEforTEACHERS upitniku, Program obrazovanja omogućava odgojno-obrazovnim radnicima razvoj njihovih digitalnih kompetencija.

Ispunite Upitnik za samorefleksiju, otkrijte na kojoj ste razini digitalnih kompetencija u pojedinom području i hrabro krenite dalje putevima digitalnih kompetencija u sklopu programa e-Škole.

Ako imate pitanja, obratite se timu platforme SELFIEforTEACHERS na JRC-DIGCOMPEDU@ec.europa.eu, a za sva pitanja o projektu e-Škole obratite se na helpdesk@skole.hr.

Znanstvena istraživanja u sklopu programa e-Škole

Druga faza programa e-Škole obuhvatit će nekoliko istraživanja. Kao i u pilot-projektu, Centar za primijenjenu psihologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci nastavit će s istraživanjem utjecaja projektnih aktivnosti na obrazovni sustav te njegove sudionike.

Tri temeljne svrhe ovog znanstvenog istraživanja su znanstvenim pristupom istražiti učinak programa e-Škole na odabrane populacije u obrazovnom sustavu RH, specifično na:

  • digitalne kompetencije odgojno-obrazovnog osoblja i ravnatelja škola
  • stavove i iskustva odgojno-obrazovnog osoblja, ravnatelja škola, administrativnog osoblja škola, stručnjaka za tehničku podršku i roditelja

Ujedno će se istražiti učinak programa e-Škole na škole kao organizacije, odnosno na promjene u procesu učenja i poučavanja i procesu upravljanja školom te u IKT kulturi u školi. Na temelju svih rezultata istraživanja izradit će se strateške i operativne preporuke za planiranje mjera održivosti i za planiranje budućih projekata informatizacije hrvatskog obrazovnog sustava.

U istraživanje se planira uključiti sudionike iz ukupno 367 škola, odnosno iz 150 škola iz pilot-projekta, 207 škola koje su prošle postupak vanjskog vrednovanja digitalne zrelosti i 10 centara za odgoj i obrazovanje. Od ukupno 357 škola (ne uključujući centre za odgoj i obrazovanje), osnovnih škola je ukupno 242, dok je srednjih škola 115.

Drugo znanstveno istraživanje CARNET će provesti u suradnji s WYG Savjetovanjem d.o.o. Cilj istraživanja je utvrditi uspješnost predloženih modela korištenja IKT-a u ostvarivanju ishoda učenja ispitivanjem percepcije učitelja/nastavnika i učenika koji će sudjelovati u procesu eksperimentalne primjene modela korištenja IKT-a u učenju i poučavanju.

Istraživanje je orijentirano na primjenu digitalne tehnologije u nastavi Hrvatskoga jezika u  7. i 8. razredu te će stoga ispitanici biti nastavnici Hrvatskog jezika iz 29 škola koje su obuhvaćene ovim istraživanje, kao i njihovi učenici.

Tim stručnjaka, kojeg čine prof.dr.sc. Ivana Batarelo Kokić, izv.prof.dr.sc. Snježana Dubovicki, dr.sc. Slavica Šimić Šašić i doc.dr.sc. Tomislav Topolovčan, će kroz niz radionica tijekom ožujka metodički pripremiti nastavnike za provedbu eksperimentalnih modela korištenja IKT-a u učenju i poučavanju.

Nastavak provedbe programa obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika 

S ciljem dodatnog osnaživanja i unaprjeđenja digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika u ponedjeljak, 22. studenoga 2021. godine, započela je i provedba virtualnih radionica u sklopu programa e-Škole.

Virtualne radionice odgojno-obrazovni radnici mogu pohađati neovisno o radionicama koje se organiziraju i provode u njihovim školama. Dostupne radionice možete pronaći i prijaviti se za njihovo pohađanje u aplikaciji za organizaciju i praćenje edukacija EMA  

Početkom prosinca 2021. godine CARNET će organizirati informativni webinar na kojem će biti predstavljen cjelokupan program obrazovanja kao i načini uključivanja i pohađanja pojedinih vrsta edukacija u sklopu projekta e-Škole.

Program obrazovanja za razvoj digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih radnika koji je razvijen u sklopu projekta e-Škole započeo je u listopadu provedbom radionica u školama. Do sada je održano preko 100 radionica diljem Hrvatske. Na radionicama koje u sklopu e-Škole projekta provodi Školska knjiga, prezentira se mnoštvo različitih sadržaja pomoću kojih će nastavnici i učitelji moći razvijati svoje digitalne kompetencije u području primjene digitalne tehnologije kao podrške praćenju i vrednovanju rada učenika, u području uključivog i pristupačnog obrazovanja te kolaboraciji i komunikaciji u nastavnom i poslovnom procesu. Ujedno će imati priliku razvijati kompetencije u području sigurnosnog aspekta korištenja digitalne tehnologije, naučiti kako osmisliti digitalne obrazovne sadržaje za učenje i poučavanje i kako ih primijeniti u svojem nastavnom satu i još mnoštvo toga s obzirom na široku lepezu tema koje radionice donose. 

Europska komisija istaknula CARNET kao glavnu ustanovu odgovornu za digitalizaciju obrazovanja

Europska komisija objavila je Indeks gospodarske i društvene digitalizacije (DESI) za 2021. godinu. Među 27 država članica Europske unije Hrvatska je napredovala za jedno mjesto te se sada nalazi na 19. mjestu. Kako se navodi u izvješću rezultat Hrvatske poboljšao se zahvaljujući boljim rezultatima u nekim kategorijama koje se mjere u okviru DESI-ja kao što je primjerice kategorija digitalnih vještina na razini višoj od osnovne, u kojoj je Hrvatska iznad prosjeka EU-a.

„Hrvatska nastavlja s uspješnom provedbom programa e-Škole i u njegovu su drugu fazu uključene sve hrvatske škole (njih 1320). Obrazovanje, znanost i istraživanje uvršteni su u Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji bi trebao dodatno potaknuti digitalnu transformaciju visokog obrazovanja, digitalizaciju istraživačkih i inovacijskih aktivnosti te daljnji razvoj digitalnih vještina.“

Ujedno se navodi i važnost CARNET-a u digitalnoj transformaciji hrvatskog obrazovnog sustava kao i CARNET-ov značajan doprinos lakšem i uspješnom prelasku s tradicionalnog načina poučavanja na online nastavu.

 “CARNET, glavna ustanova odgovorna za digitalizaciju obrazovanja, u potpunosti je podržavao prelazak na internetsko poučavanje i učenje kao odgovor na COVID-19. Sve hrvatske škole (njih 1320) bile su uključene u drugu fazu programa e-Škole. Od 2020. do 2021. svi su nastavnici dobili osobne uređaje, a većina je škola bila opremljena bežičnim lokalnim mrežama.”, navodi Komisija.

Ističe se i kako Hrvatska aktivno ulaže u uvođenje umjetne inteligencije (AI) u obrazovanje.

„Natjecanje AI School Challenge, koje organizira udruga CroAI u suradnji s CARNET-om, potiče učenike osnovnih i srednjih škola da nauče osnove umjetne inteligencije na tečaju „Elements of AI”. Hrvatska je prva zemlja u regiji koja je prevela i ponudila tečaj. Od pokretanja u studenome 2020. tečaj je privukao 21 000 polaznika.“- navodi se u izvješću.