NOVOSTI

Elektronički potpis u svim e-Školama

Ravnatelji škola, koje će sudjelovati u drugoj fazi programa e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola, od ove godine Zahtjev za uključenje škole u program podnose CARNET-u putem web obrasca i kvalificiranog elektroničkog potpisa. Elektonički potpis koristit će i...

read more

Prethodno istraživanje tržišta

Nabava prijenosnih računala za nastavno osoblje, isporuke na lokacije škola, edukacijskih materijala za rad s ponuđenim računalima te usluge jamstva za ispravnost prodane stvari u sklopu II. faze programa e-Škole Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET...

read more

Prethodno istraživanje tržišta

Nabava izrade scenarija poučavanja s popratnim digitalnim sadržajima u sklopu II. faze programa e-Škole Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET planira započeti postupak javne nabave izrade scenarija poučavanja s popratnim digitalnim sadržajima u sklopu II....

read more

Prethodno istraživanje tržišta

Nabava alata za izradu digitalnih obrazovnih sadržaja u sklopu II. faze programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET...

read more