Informacije o napretku druge faze programa e-Škole

U 2021. godini nastavili smo s provođenjem aktivnosti u drugoj fazi programa e-Škole te vam donosimo najvažnije novosti.

 

Lokalna računalna mreža

Uvođenje lokalnih računalnih mreža u škole odvija se prema planu. Od ukupno 1511 lokacija škola, na 1328 lokacija isprojektirane su lokalne računalne mreže. Na 1102 lokacije izgrađena je i pasivna mreža, a u 133 škole uz sve to postavljena je i aktivna mrežna oprema te one sada imaju funkcionalnu bežičnu mrežu.

 

Prijenosna računala

Isporuka koja je započela u prosincu prošle godine trenutno je u završnoj fazi. U gotovo sve škole dostavljeni su modeli prijenosnih računala – HP ProBook 455 G7 i Lenovo ThinkBook 15-IIL.  Prijenosna računala školski djelatnici mogu koristiti u školi ili kod kuće za svakodnevni rad, pripremu nastave, digitalnih sadržaja, komunikaciju, online edukacije i drugo.

Kako bi korisnici mogli što jednostavnije koristiti uređaj te ga personalizirati u skladu s osobnim potrebama pripremili smo i upute koje se mogu pronaći na poveznici https://www.e-skole.hr/nastavnici-pocetna/.

 

e-Usluge

U sklopu druge faze programa e-Škole razvijat će se brojne e-Usluge za unaprjeđenje nastavnih i poslovnih procesa u školi. Jedna od usluga je i CARNET omega za čiju je izradu u siječnju ove godine potpisan ugovor s odabranim dobavljačem.

Sustav CARNET omega omogućit će školama upravljanje svim infrastrukturnim podsustavima s jednoga mjesta kao što su sustav za upravljanje elektroničkom poštom, upravljanje domenama, sadržajem školskih mrežnih stranica, sustav za dijeljenje i upravljanje dokumentima te sustav za upravljanje virtualnim poslužiteljima.

 

Podrška

Svim korisnicima pružamo sustavnu podršku za korištenje usluga i sadržaja razvijenih u projektu te tehničku pomoć pri korištenju mreže i opreme na školi. Za podršku na licu mjesta zaduženi su mobilni timovi koji su dosad posjetili 777 škola, uključujući i one iz pilot-projekta e-Škole.

Osim toga korisnike o novostima i aktualnim događanjima informiramo i putem webinara Zajednice praktičara. Drugi po redu informativni webinar za e-Škole koordinatore i ravnatelje škola održan je krajem siječnja, a snimka webinara je dostupna na portalu CARNET Meduza.

 

Obrazovanje

U tijeku je revizija Okvira za digitalne kompetencije ravnatelja koju provodimo u suradnji s Fakultetom organizacije i informatike. Prijedlog izmjena pregledali su stručnjaci iz područja obrazovanja, upravljanja, javnih obrazovnih politika i digitalnih tehnologija na temelju čijih je komentara izrađena verzija Okvira koja je testirana u fokus grupama. Tijekom pet fokus grupa na kojima je sudjelovalo 25 ravnatelja dobivene su iznimno korisne povratne informacije koje će biti ugrađene u završnu verziju okvira.

U sklopu partnerske suradnje u programu e-Škole, Agencija za odgoj i obrazovanje je tijekom veljače provodila edukacije nastavnika na kojima su obrađene teme „Praćenje i vrednovanje u Moodle-u,“ „Kako izraditi e-portfolio?“, „Osnove izrade multimedijskih sadržaja“ i „Videokonferencije u nastavi“. Zbog kvalitete provedbe virtualnih radionica broj sudionika je bio ograničen, ali će svi zainteresirani korisnici imati priliku pohađati navedene edukacije i tijekom druge faze programa e-Škole kada će ih organizirati CARNET.

 

Sigurnost

U partnerstvu s Inovacijskim centrom Nikola Tesla razvijamo alat za automatizaciju provjera ranjivosti i alat za otkrivanje kompromitiranih mrežnih sjedišta kako bi povećali razinu kibernetičke sigurnosti u školama i zaštitili korisnike.

Projekt e-Škole kao primjer dobre prakse na konferenciji „Kohezijska politika i ulaganja u digitalno obrazovanje: iskustvo e-Škola u Hrvatskoj”

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Europskom komisijom organizira mrežni događaj pod nazivom „Kohezijska politika i ulaganja u digitalno obrazovanje: iskustvo e-Škola u Hrvatskoj“ koji će se održati 23. veljače 2021. godine s početkom u 9.15 sati.

 

Predstavljanje uspješnog projekta e-Škole zemljama članicama i široj javnosti glavni je cilj mrežne konferencije koja će okupiti predstavnike hrvatskih škola i svih dionika pripreme i provedbe Projekta e-Škole, predstavnike Europske komisije, predstavnike zemalja članica i sve zainteresirane za unaprjeđenje obrazovanja i ulaganja u digitalne tehnologije.

Konferenciju će otvoriti Vittoria Alliata – di Villafranca ravnateljica Opće uprave za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije, a u službenom dijelu uvodno će se obratiti povjerenica Europske komisije za koheziju i reforme Elisa Ferreira, potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica, te ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Tramišak i ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

Vrijedna iskustva u pripremi i provedbi projekta prezentirat će predstavnici CARNET-a iz uloge korisnika Projekta, a svoje iskustvo iz svakodnevne nastave podijelit će ravnatelji, nastavnici i i učenici. Predstavnici JASPERS-a predstavit će tehnički aspekt pripreme ovog Projekata dok će predstavnici Europske komisije prezentirati važnost digitalnih tehnologija i vještina u idućem programskom razdoblju. Predstavnik Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (eng. Organization Economic Cooperation and Development, OECD) pojasnit će kontekst relevantnih strukturnih reformi u sektoru obrazovanja, osobito uzimajući u obzir izazove nastale u doba epidemije virusa COVID-19.

Provedbom projekta e-Škole u Republici Hrvatskoj jačaju se kapaciteti osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje. Korištenje najmodernije tehnologije, odgovarajuća infrastruktura i računalna oprema u svim školama u Hrvatskoj, brojni digitalni obrazovni sadržaji i e-usluge za nastavne i poslovne procese doprinose razvoju digitalnih kompetencija školskih djelatnika.

Mrežna konferencija o ovom Projektu održat će se na platformi Interactio, a dnevni red možete preuzeti OVDJE. Više informacija o mrežnom događaju možete pronaći na mrežnim stranicama Europske komisije.

Objavljeni novi CARNET-ovi e-Škole digitalni sadržaji

Da neki predmeti poput fizike i matematike ne moraju uvijek biti teški i nerazumljivi dokazuju e-Škole digitalni sadržaji. Izrađeni su kako bi učenicima i nastavnicima olakšali učenje i poučavanje te ga učinili zanimljivijim i kreativnijim.

E-Škole digitalni sadržaji za učenje i poučavanje razvijeni su u sklopu CARNET-ovog programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće“. Oni su besplatni i  dostupni svima – učenicima i nastavnicima, roditeljima i drugim zainteresiranim korisnicima, a nalaze se u Edutoriju. 

Iako se mogu koristiti kao dopuna učioničkoj nastavi, idealni su i za uspješnu organizaciju te provođenje nastave na daljinu u novim okolnostima, kao i učenje kod kuće. Nastavnicima pomažu u pripremi i provedbi inovativnih nastavnih aktivnosti. Učenicima omogućavaju učenje na lagan i zabavan način potičući ih na istraživanje, samostalno zaključivanje i povezivanje nastavnog gradiva sa svakodnevnim životnim situacijama dok roditelji uz pomoć digitalnih sadržaja lakše mogu motivirati djecu na učenje i pomoći im pri savladavanju gradiva izvan učionice.

e-Škole DOS-ovi za lakše savladavanje nastavnog gradiva za učenike viših razreda osnovne škole i opće gimnazije

Za učenje 15 različitih nastavnih predmeta, od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda opće gimnazije, učenicima je dostupno 47 e-Škole DOS-ova – digitalnih obrazovnih sadržaja koji omogućavaju samostalno učenje i samoprovjeru znanja kod kuće, ali se mogu koristiti i uz podršku učitelja ili nastavnika na nastavnom satu. Do kraja programa e-Škole planira se izraditi njih sveukupno 90.

e-Škole DOS-ovi sadrže interaktivne i multimedijalne elemente, a njihova dodatna prednost je što se mogu koristiti u punom opsegu, za cijeli predmet i razred, ali i u manjim samostalnim dijelovima, odnosno modulima. Moduli su podijeljeni na još manje logičke cjeline – jedinice. Tako koncipiran DOS ostavlja slobodu učenicima i nastavnicima da ga koriste na različite maštovite načine omogućujući im da odaberu dio sadržaja koji prati gradivo ili im je pak najzanimljiviji.

Nastavno gradivo je tako u e-Škole DOS-u prikazano sustavno i didaktički primjereno, na učeniku razumljiv način s naglaskom na multimediju, interakcije, simulacije i vizualizacije procesa koristeći prednosti digitalnih tehnologija.

e-Škole scenariji poučavanja nastavnicima štede vrijeme potrebno za pripremu nastavnog sata

E-škole scenariji poučavanja nude brojne ideje, ali i konkretne alate, poveznice i primjere dobre prakse. Oni štede vrijeme nastavnicima, koji obično sami traže dodatne i kreativne materijale za osuvremenjivanje i podizanje kvalitete svoje nastave.

Naglasak je pri tome uvijek na ideji odnosno aktivnosti, a nastavniku i učenicima ostavlja se sloboda u njihovoj primjeni na različite i maštovite načine, kako uživo u učionici, tako i u online nastavi.

Digitalni alati se u scenarijima poučavanja koriste svrhovito i u funkciji su ostvarivanja ishoda poučavanja nastavnog sadržaja. Osnovni je cilj scenarija poučavanja staviti učenika u središte nastavnoga procesa i potaknuti ga na aktivno sudjelovanje, kritičko razmišljanje, rješavanje problema te povezivanje nastavnog gradiva s prethodno stečenim znanjima ili doživljajima.

Do sada je u sklopu programa e-Škole izrađeno ukupno 440 scenarija poučavanja za općeobrazovne predmete te 7 međupredmetnih tema, od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda gimnazije. Scenariji poučavanja za općeobrazovne predmete sadržajno se nadovezuju na e-Škole DOS-ove kroz ostvarivanje istih odgojno-obrazovnih ishoda te nude brojne ideje za njihovu primjenu u nastavi. Scenarije poučavanja za međupredmetne teme prate i interaktivni sadržaji. Oni su namijenjeni učenicima za samostalno ili vođeno korištenje u sklopu nastave ili samostalno korištenje kod kuće.

Svi sadržaji digitalno pristupačni

U izradi e-Škole digitalnih sadržaja, koji se temelje na kurikulumima nastavnih predmeta i međupredmetnih tema, sudjelovali su brojni stručnjaci iz različitih područja.

Iznimna pažnja je posvećena i digitalnoj pristupačnosti i inkluzivnosti pa su svi sadržaji izrađeni tako da ih je moguće prilagoditi učenicima s teškoćama. Korisnici mogu povećavati ili smanjivati veličinu slova, jednim klikom sav tekst prebaciti u font pogodan za osobe s disleksijom ili podesiti kontrast.

Donosimo vam informacije o napretku druge faze programa e-Škole

Tijekom 2020. godine provedene su brojne aktivnosti u okviru druge faze programa e-Škole u koju su uključene sve škole u Hrvatskoj. Kako biste saznali sve novosti na jednom mjestu svakoga mjeseca na našim mrežnim stranicama objavljivat ćemo najvažnije informacije o provedenim aktivnostima.

 

Lokalna računalna mreža

Do sada su u sklopu programa e-Škole isprojektirane lokalne mreže na 87 % lokacija škola, dok je na 67 % lokacija škola izvedeno kabliranje odnosno izgradnja pasivnog dijela školskih lokalnih računalnih mreža.

Postavljanje aktivne mrežne opreme započelo je krajem studenoga na onim školama na kojima je izgrađena pasivna mrežna oprema. Do kraja 2020. godine 5 % škola dobit će funkcionalnu bežičnu mrežu.

Isporuka prijenosnih računala

Opremanje učitelja i nastavnika prijenosnim računalima odvija se u dvije faze. U prvoj fazi krajem 2019. godine isporučeno je 26 350 prijenosnih računala.

U listopadu ove godine su potpisani ugovori za nabavu 26 755 prijenosnih računala za školske djelatnike. Riječ je o modelima HP ProBook 455 G7 i Lenovo ThinkBook 15-IIL koji će u škole stići zaključno s početkom 2021. godine.

e-sadržaji

Uz već postojeće digitalne obrazovne sadržaje koje smo izradili u pilot-projektu, razvili smo 31 novi DOS za peti i šesti razred osnovne škole te prvi, treći i četvrti razred opće gimnazije, koje učenici mogu koristiti na nastavi ili samostalno kod kuće.

Uz DOS-ove objavljeno je i 100 interaktivnih sadržaja za međupredmetne teme za osnovne škole od petog do osmog razreda i sve razrede općih gimnazija.

Za učitelje i nastavnike dostupni su e-Škole scenariji poučavanja s pripadajućim interaktivnim sadržajima za sedam međupredmetnih tema koje su integrirane u općeobrazovne predmete od petog do osmog razreda osnovne škole i za sve razrede općih gimnazija.

Sve sadržaje možete pronaći na Edutoriju:

Digitalni obrazovni sadržaji

Interaktivni sadržaji za međupredmetne teme

Scenariji poučavanja

Podrška

Svim korisnicima na raspolaganju je CARNET-ov Helpdesk za podršku obrazovnom sustavu koji kontinuirano pruža podršku školama iz projekta, ali i njihovim osnivačima vezano uz projektne aktivnosti. Pruža informacije o projektu, podršku za korištenje usluga i sadržaja razvijenih u projektu te tehničku pomoć pri korištenju mreže i opreme na školi.

U sklopu programa e-Škole uspostavljeni su i mobilni timovi raspoređeni regionalno po čvorištima u Hrvatskoj (Zagreb, Osijek, Rijeka i Split) koji obilaze lokacije škola i na licu mjesta pružaju podršku za korištenje mreže i računalne opreme te aplikacija. Članovi mobilnih timova dosad su posjetili 709 škola.

Nastavnicima svih škola koje sudjeluju u projektu poslana je pozivnica za pristupanje Virtualnoj zajednici praktičara na platformi Yammer. Na Yammeru korisnici mogu pročitati aktualne informacije i obavijesti o projektu te postavljati pitanja, dijeliti svoja znanja, ideje te svakodnevne prakse vezane uz korištenje IKT-a u svom radu.

Odabrane su i lokacije za uspostavu deset Regionalnih obrazovnih centara (ROC) koji će biti uređeni i opremljeni za potrebe održavanja edukacija u okviru programa e-Škole, ali i za druge vrste edukativnih aktivnosti u organizaciji osnivača, Ministarstva znanosti i obrazovanja, ustanova i agencija iz sustava znanosti i obrazovanja te drugih škola.

Sigurnost

Kako bi sve aplikacije i usluge razvijene u programu e-Škole bile sigurne za korištenje definirani su sigurnosni zahtjevi koje aplikacije trebaju zadovoljiti i i provedeno je nekoliko sigurnosnih testiranja.

Objavljeni novi sadržaji na Edutoriju za učenike, učitelje i nastavnike

Broj različitih digitalnih sadržaja na Edutoriju dostupnih učenicima, učiteljima i nastavnicima za učenje i poučavanje sada je još veći.

U okviru e-Škole programa objavljeno je novih 147 e-Škole scenarija poučavanja i 95 interaktivnih sadržaja za sedam međupredmetnih tema od 5. do 8. razreda osnovne škole te od 1. do 4. razreda općih gimnazija. Time je dodatno povećana baza kvalitetnih ideja, koje su provjerene i potvrđene od strane neovisnih recenzenata, o tome kako planirati i provesti nastavu uz primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije u kojoj učenici imaju aktivnu ulogu.

E-ŠKOLE SCENARIJI POUČAVANJA ZA MEĐUPREDMETNE TEME

U e-Škole scenarijima poučavanja za međupredmetne teme učitelji i nastavnici mogu pronaći prijedloge kako realizirati, primjerice, međupredmetnu temu Poduzetništvo u predmetu Tjelesnog odgoja. Ili kako u Likovnoj kulturi ostvariti odgojno-obrazovna očekivanja iz međupredmetne teme Zdravlje te mnoge druge zanimljive kombinacije.

Svaki se scenarij temelji na jednoj od sedam međupredmetnih tema i sastavljen je od tri do pet prijedloga provedbe nastavnih i izvannastavnih aktivnosti. Uz odgojno-obrazovna očekivanja međupredmetne teme, realizacijom nastavnih aktivnosti scenarija poučavanja postižu se i odgojno-obrazovni ishodi nastavnog predmeta na koji se aktivnost odnosi.

Svi scenariji poučavanja za međupredmetne teme dostupni su na Edutoriju, kao i scenariji poučavanja za prirodoslovne predmete i matematiku izrađeni u pilot-projektu e-Škole.

INTERAKTIVNI SADRŽAJI ZA MEĐUPREDMETNE TEME

U scenarije su integrirani i interaktivni sadržaji za međupredmetne teme koji su namijenjeni učenicima za samostalno ili vođeno korištenje u sklopu nastave ili samostalno korištenje kod kuće.

Radi se o kratkim digitalnim obrazovnim sadržajima u trajanju od 5 do 10 minuta. Oni su usmjereni na međupredmetnu temu koja je obrađena kroz multimediju, interakciju, simulaciju i vizualizaciju procesa te druge oblike digitalnih tehnologija.

Interaktivne sadržaje za međupredmetne teme učitelji i nastavnici mogu koristiti za poučavanje i dostupni su u sklopu pojedinih scenarija za međupredmetne teme.

Učenicima su dostupni na Edutoriju na stranici e-Škole digitalnih obrazovnih sadržaja.  Na toj stranici učenici mogu pronaći i e-Škole digitalne obrazovne sadržaje za različite općeobrazovne predmete koji prikazuju nastavno gradivo na učeniku razumljiv način, također s naglaskom na multimediju, interakcije, simulacije i vizualizacije procesa te druge oblike digitalnih tehnologija.