NOVOSTI

e-Škole digitalni sadržaji predstavljeni budućim nastavnicima

CARNET je u suradnji s profesorima metodike, didaktike i drugih kolegija održao niz radionica i prezentacija o digitalnim sadržajima razvijenima u sklopu programa e-Škole. Gotovo 400 studenata završnih godina nastavničkih usmjerenja iz cijele Hrvatske imalo je priliku...

read more

Hrvoje Puljiz novi ravnatelj CARNET-a

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs imenovao je Hrvoja Puljiza novim ravnateljem Hrvatske akademske i istraživačke mreže – CARNET na mandat od četiri godine. Kako bi osigurao kontinuitet u podizanju razine digitalnih kompetencija i vještina...

read more

INFORMACIJE O NAPRETKU DRUGE FAZE PROGRAMA E-ŠKOLE

LOKALNA RAČUNALNA MREŽA Uvođenje lokalnih računalnih mreža u škole odvija se prema planu. Od ukupno 1511 lokacija škola, na 1413 lokacija isprojektirane su lokalne računalne mreže. Na 1227 lokacije izgrađena je i pasivna mreža, a u 403 škole uz sve to postavljena je i...

read more

Informacije o napretku druge faze programa e-Škole

U 2021. godini nastavili smo s provođenjem aktivnosti u drugoj fazi programa e-Škole te vam donosimo najvažnije novosti.   Lokalna računalna mreža Uvođenje lokalnih računalnih mreža u škole odvija se prema planu. Od ukupno 1511 lokacija škola, na 1328 lokacija...

read more